Groningen, 11 januari 2023

EemsEnergy Terminal winnaar
LangmanPrijs

De LangmanPrijs 2022 is toegekend aan EemsEnergy Terminal. De initiatiefnemers én de harde werkers in het veld hebben in een ongekend korte tijd deze terminal weten te realiseren. De prijs werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland waar ruim 900 ondernemers, bestuurders zich voor hadden aangemeld.

Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, gemeente het Hogeland, Gasunie, EZK, de omgevingsdienst Groningen, Havenschap Groningen, Groningen Seaports, RWE, Enexis, Koninklijke Wagenborg en de Waterschappen waren essentiële partners in de publiek-private samenwerking. “Binnen een tijdsbestek van zes maanden heeft deze groep bewezen dat de energietransitie zich voor een belangrijk deel in Noord-Nederland afspeelt. Zij toonden leiderschap, inventiviteit en slagkracht. Er is buiten eigen kaders gedacht en gehandeld. Het regelen van menskracht, denkvermogen, vergunningen en materialen stond allemaal in het teken van 1 doel; het zo snel en goed mogelijk realiseren van deze terminal”, sprak juryvoorzitter Jouke de Vries tijdens de bekendmaking. “Er is een impuls gegeven aan de economie in het Noorden van ons land en bovenal heeft het ons minder afhankelijk gemaakt van gas uit Rusland”, aldus De Vries. Tot slot moedigde de jury bestuurlijk en ondernemend Noord-Nederland aan om vaker ‘in een kamertje’ samen te komen en pas te vertrekken als de opdracht is gerealiseerd. “Slag- en daadkracht is wat we nodig hebben”, besloot De Vries.

Het is de vijfde keer dat de Langmanprijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De prijs is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, de organisator van de grootste nieuwjaarsreceptie in Noord-Nederland.

 

Langmanprijs

Harrie Langman was als minister van groot belang voor Noord-Nederland. De Fries was als minister van Economische Zaken begin jaren zeventig van de vorige eeuw verantwoordelijk voor de steun aan de economisch zwakke regio’s Limburg en het Noorden. Hij gaf ook de aanzet tot de verhuizing van rijksdiensten naar de noordelijke regio. Later stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden. In januari 2022 is de prijs toegekend aan het Groninger, het Drents en het Fries museum. Toen was de uitreiking online te volgen.

De jury is door inwoners van Noord-Nederland met meer dan 50 suggesties geïnspireerd met namen van personen en instanties die in aanmerking kwamen voor de prijs. De keuze is gemaakt door een jury onder voorzitterschap van Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen. Andere juryleden waren; Margriet Bouma, voorzitter Stichting Noord-Nederland&, René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen en Dina Boonstra, directeur van de NOM.

 

Initiatiefnemer Stichting Noord-Nederland&

De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, een groep Noordelijke ondernemers. Stichting Noord-Nederland& streeft naar meer samenwerkingsverbanden binnen de drie Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Sponsoren

Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland bedankt de volgende sponsoren:

Sponsor worden?