PERSBERICHT

Groningen, 10 januari 2024

Afdeling Kindergeneeskunde van het Beatrix Kinderziekenhuis Groningen winnaar LangmanPrijs 2023
De LangmanPrijs 2023 is toegekend aan de afdeling Kindergeneeskunde van het Beatrix Kinderziekenhuis Groningen. De jury eert de afdeling omdat zij Noord-Nederland in korte tijd hebben weten te mobiliseren om richting ‘Den Haag’ één front te vormen en duidelijk te maken dat iedere regio telt, zéker die in Noord-Nederland. De prijs werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland waar ruim 650 ondernemers, bestuurders zich voor hadden aangemeld.

Verpleegkundigen, bestuurders, onderwijzers, patiënten en inwoners, eigenlijk heeft iedereen in Noord-Nederland zich ingezet om de landelijke politiek duidelijk te maken dat iedere regio telt én mede in dat kader, het (kind)hartcentrum binnen het UMCG open moet blijven. Minister Kuipers besloot – mede ten gevolge van de Noord-Nederlandse actie en steun – om het kinderhartcentrum in Groningen open te houden omdat het een belangrijk onderdeel is van de (acute) zorg in het noorden van het land. De minister was van mening dat het belang van dit centrum hoger weegt dan de centra die in de Randstad zitten. Daarbij speelt het verzorgingsgebied een grote rol. Ook is het van belang om de ‘superspecialisten en hun teams’ voor de regio te behouden. De Randstedelijke centra kwamen in november bij de rechter in het verweer. De rechterlijke uitspraak is donderdag 11 januari voorzien.

Het is de zesde keer dat de Langmanprijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt, handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De prijs is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, de organisator van de grootste nieuwjaarsreceptie in Noord-Nederland.

Langmanprijs
Harrie Langman was als minister van groot belang voor Noord-Nederland. De Fries was als minister van Economische Zaken begin jaren zeventig van de vorige eeuw verantwoordelijk voor de steun aan de economisch zwakke regio’s Limburg en het Noorden. Hij gaf ook de aanzet tot de verhuizing van rijksdiensten naar de noordelijke regio. Later stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden. In januari 2022 is de prijs toegekend aan het Groninger, het Drents en het Fries museum. Toen was de uitreiking online te volgen. In 2023 kreeg de EemsEnergy Terminal de prijs uitgereikt.

De jury is door inwoners van Noord-Nederland met tientallen suggesties geïnspireerd met namen van personen en instanties die in aanmerking kwamen voor de prijs. De keuze is gemaakt door een jury onder voorzitterschap van Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen. Andere juryleden waren; Eva van Leeuwen, voorzitter Stichting Noord-Nederland&, Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe en Dina Boonstra, directeur van de NOM.

Initiatiefnemer Stichting Noord-Nederland&
De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, een groep Noordelijke ondernemers. Stichting Noord-Nederland& streeft naar meer samenwerkingsverbanden binnen de drie Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen.